ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​

โดยมีนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ และนางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น หัวหน้าบ้านพักเด็ก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน​ ณ บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมมือกับ ทรูดีแทค มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ
Next article
อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคกลาง กรุงเทพฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล