ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2566

วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์” โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 29 คน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
โดยการอบรมเป็นการบรรยาย ในหัวข้อความรุนแรงของปัญหาการค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก การละเมิดทางเพศเด็ก และ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ และกิจกรรม workshop ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กร