ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวีวิช จ. ขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ โดยมีตำรวจสายสืบ กองปราบ สืบสวนสอบสวน จาก 12 จังหวัด 30 คน มารวมตัวกัน ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น เพื่อเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการใช้เครื่องมือสืบเก็บหลักฐานดิจิทัล การขอข้อมูลจากผู้ให้บริการ/แพลตฟอร์ม การเขียนรายงาน ฯลฯ ทั้งเรียนรู้เรื่องภัยล่อลวงเด็ก กรูมมิ่ง (grooming) การพูดคุยสอบสวนเด็กอย่างเป็นมิตร การป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์เพื่อทำงานกับโรงเรียนและชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อ