ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมออกบูธในงาน Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่า ด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 งาน ‘Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย’และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่า ด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ให้ความรู้เล่มเกม ถาม ตอบ นอกจากจะได้รับความสนุกและความรู้แล้วน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ของที่ระลึกติดมือกลับบ้านไปทุกคนด้วย โดยภายในบูธได้มีผู้เข้ามาแวะมาทักทายและร่วมเล่นกิจกรรม ได้แก่ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คุณวาสนา แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย คุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565