ข่าวและกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 28 คน เรียนรู้ภัยคุกคามทางเพศออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Previous article
เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมออกบูธในงาน Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่า ด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์