ข่าวและกิจกรรม

เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ชาวนครราชสีมาร่วมแสดงสัญลักษณ์ ยุติความรุนแรง  ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Previous article
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ให้กับแกนนำอาสามัคร จำนวนวน50 คน และนักเรียน จำนวน 55 คน หัวข้อ ภัยรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเด็ล ห้องทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา
Next article
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี