ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และสื่อโทรทัศน์วิทยุ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และสื่อโทรทัศน์วิทยุ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)