ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ รร.ศิวา จ. พัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ รร.ศิวา จ. พัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมี 10 โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมเรียนรู้สู้ภัยออนไลน์ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน รวมถึงแนะแนวครูจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง