ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมงาน Integrity Forum: “Strengthening Collaboration Against Scams for a Safer Digital Future จัดโดย Meta วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ Waldorf Astoria Bangkok

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ Waldorf Astoria Bangkok Meta ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดงาน Integrity Forum: “Strengthening Collaboration Against Scams for a Safer Digital Future เพื่อเป็นพื้นที่ในการร่วมพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการภัยหลอกลวงทางออนไลน์ในประเทศไทย ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่าง Meta และ 7 ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยและ 8 หน่วยงานพันธมิตรในแคมเปญ #จุดจบสแกมเมอร์ ที่เข้าถึงกว่า 105 ล้านผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

Previous article
อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ในโครงการ MeLit Project มีฤทธิ์โปรเจ็คณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จ.มหาสารคาม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้อง Rhythm โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566