ข่าวและกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ในโครงการ MeLit Project มีฤทธิ์โปรเจ็คณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จ.มหาสารคาม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้ Kid รู้ทันสื่อ ในโครงการ MeLit Project มีฤทธิ์โปรเจ็คณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ จ.มหาสารคาม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กสทช.

ขอบคุณทีมวิทยากรพื้นที่ อ.ตั๋ง อ.โอ๊ต อ.นุก อ.เอ็ม อ.โก้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทีมเวิร์ค รับส่งทั้งความรู้และเอนเตอร์เทนดีมาก ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน อสส. อสม. แกนนำชุมชน ที่ตั้งใจเรียนรู้ ส่งพลังบวกให้กันตลอดสองวัน น่ารัก ประทับใจค่ะ