ข่าวและกิจกรรม

โครงการหยุด Bully โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ให้กับ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชน เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม วันที่ 8 ธันวาคม 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยนางเยาว์พรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมด้วยเจ้าที่ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการหยุด “Bully” หยุดความรุนแรง ได้ด้วยพลังของเด็ก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชน เพื่อหยุดความรุนแรงในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน โดยมีนายสุทัศน์ สมจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)