สื่อเผยแพร่

Fake News ระวังข่าวปลอม

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัดเวทีเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจากผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ณ ห้องบงกชรัตน์ Aโรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
Next article
คอมเมนต์เป็นอาวุธ