ข่าวและกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง จัดการเสวนา“การคุกคามทางเพศและเสรีภาพ กับการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ Grooming, Sexting, Sextortion, Cyberstalking, Cyberbullying ผิดกฎหมายหรือไม่” ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง โดยการสนับสนุนของ องค์การ Terre Des Hommes, Netherlands จัดการเสวนา“การคุกคามทางเพศและเสรีภาพ กับการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ Grooming, Sexting, Sextortion, Cyberstalking, Cyberbullying ผิดกฎหมายหรือไม่” วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยมีผู้ร่วมเสวนา
  • นางสาวนันท์นารี หลวงมอย ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง-พันตำรวจโท เขมอธิษฐ์ ทองคำสารวัตรกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมินทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
  • นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
  • รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก
ดำเนินรายการ โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยมีเครือข่ายแกนนำชุมชนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Previous article
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักสืบหญิงรุ่นเยาว์ ละอ่อนฮู้ทันแฮก ภายใต้โครงการ GIRLS IN TECH ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Next article
วันที่ 27 เมษายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ดำเนินกิจการ ครู พี่เลี้ยง ผู้ดูแลเต็ก พ่อ แม่ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเต็กปฐมวัยตันแบบใส่ใจวัยจิ๋ว ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี