สื่อเผยแพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่จำเป็นอย่าโพสต์

Previous article
ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นำโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ได้ขึ้นกล่าวสถิติเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ ในการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ESCAP Hall อาคารสหประชาชาติ
Next article
วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัด “การประชุมติดตามผล และการอบรมพัฒนา ทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยทางเพศออนไลน์” ภาคเหนือ ณ ห้องวชิรธาร โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่