ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัด “การประชุมติดตามผล และการอบรมพัฒนา ทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยทางเพศออนไลน์” ภาคเหนือ ณ ห้องวชิรธาร โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2567มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัด “การประชุมติดตามผล และการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยทางเพศออนไลน์” ภาคเหนือ โดยมีแกนนำเยาวชนจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา แพร่ พิษณุโลก และเชียงราย เข้าร่วมการอบรมการอบรมรูปแบบบรรยายและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในประเด็นภัยทางเพศออนไลน์ทักษะการสืบค้นและการเก็บหลักฐานทางดิจิทัลรวมถึงเสริมทักษะในการปฐมพยาบาลจิตใจและส่งเสริมให้มีการขยายผลส่งต่อความรู้ให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนชุมชน ณ ห้องวชิรธาร โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

Previous article
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่จำเป็นอย่าโพสต์
Next article
ดร.ศรีดา กล่าวในงาน ประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก ที่ UN ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567