ข่าวและกิจกรรม

ดร.ศรีดา กล่าวในงาน ประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก ที่ UN ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

”เด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์เพิ่มขึ้น อายุน้อยเล็ก ภาพหลุด วนเวียนอยู่บนอินเทอร์เน็ต ทำร้ายเด็กซ้ำๆ ไม่มีทางมั่นใจได้ว่าจะลบออกได้หมด และเมื่อเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือ ก็ไปเจอกับระบบที่ไม่เป็นมิตร มีการละเมิดด้วยวาจา เช่น การสอบสวน สัมภาษณ์เด็กกลางสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นการประจานเด็กซ้ำ ซึ่งต้องจัดการให้ดีขึ้น เรียกร้องรัฐเร่งการออกกฎหมายต่อสู้กับปัญหา child grooming ป้องกันก่อนเกิดเหยื่อ“

ดร.ศรีดา กล่าวในงาน ประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก ที่ UN ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

#ChildProtection #CSAMfighting
#EVAC #EndViolenceAgainst Children #ChildProtectionSummit
#ChildProtectionSummitBangkok2024

 

ดร.ศรีดากล่าวในงานประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thaipbs.or.th/news/content/340280

Previous article
วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัด “การประชุมติดตามผล และการอบรมพัฒนา ทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยทางเพศออนไลน์” ภาคเหนือ ณ ห้องวชิรธาร โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
Next article
สสส. และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สานพลังภาคีเครือข่าย เผยผลวิจัย จัดเวทีถกปัญหา เตรียมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย กำหนดการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นวาระแห่งชาติ รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567 ที่โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ