ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพี่ปันน้องสอนเตือนภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพี่ปันน้องสอนเตือนภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยที่เกิดจากสื่อออนไลน์ สื่อ โซเซียลเน็ตเวิร์ค และ สื่อโซเซียลมีเดีย โดยเฉพาะภัยทางเพศออนไลน์ กรูมมิ่ง และวิธีป้องกันตนเองจากภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 125 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชน กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากออนไลน์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ประจำปึ 2567 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

Previous article
สสส. และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สานพลังภาคีเครือข่าย เผยผลวิจัย จัดเวทีถกปัญหา เตรียมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย กำหนดการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นวาระแห่งชาติ รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567 ที่โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ
Next article
กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ CYBER SECURITY AWARENESS FOR CHILDEN ไซเบอร์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 พฤษภาคม 2567