ข่าวและกิจกรรม

Stop Cyberbullying Day ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมแสดงจุดยืน หยุดระรานทางไซเบอร์ ภายใต้แนวคิด BeBetterYou ออนไลน์ให้ดีกว่าเดิม

stopcyberbullying21.06.67

 

???? Stop Cyberbullying Day ปีนี้ตรงกับวันที่ 21 มิ.ย.67
????ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมแสดงจุดยืน “หยุดระรานทางไซเบอร์” ภายใต้แนวคิด #BeBetterYou ออนไลน์ให้ดีกว่าเดิม
❌ลด ละ เลิก การกระทำที่ไประรานคนอื่น หรือ สร้าง Toxic บนพื้นที่ออนไลน์
✅เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ เพื่อทุกคนบนโลกออนไลน์
???? ร่วมกิจกรรมได้ทุกรูปแบบ เช่น อินโฟกราฟิก โปสเตอร์ให้ความรู้ อัดคลิป VDO โพสต์ข้อความด้านบวกบอก ลด ละ เลิก Toxic บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร?
????️ ร่วมรณรงค์ 14-28 มิ.ย.67
Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับแกนนำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและภัยออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จังหวัดระยอง
Next article
งานเวทีเสวนาการรับมือ CYBERBULLYING ในยุคดิจิทัล จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย TikTok Thailand กรมกิจการเด็กและเยาวชน กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ Stop Cyberbullying Day สากล วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567