ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียน Meta Verified สมัครรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ผ่าน fake-check.net โดยไม่มีค่าบริการ

????ประชาสัมพันธ์ ????ขอเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียน Meta Verified สมัครรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ???? ผ่าน fake-check.net ‼️โดยไม่มีค่าบริการ‼️ แก้ปัญหา Facebook Page ที่ถูกแอบอ้าง
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Meta ผู้ให้บริการ Facebook และ สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่มี Facebook Page ลงทะเบียนรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) สัญลักษณ์รับรองการมีตัวตน เพื่อให้ผู้ติดตาม หรือผู้ใช้งาน Facebook ได้ติดตามบัญชีจริงเท่านั้น โดยไม่มีค่าบริการ ผ่านแพลตฟอร์ม Fake-Check ของ สกมช. ซึ่งจะช่วยระบุบัญชีปลอม รวมถึงบัญชีที่พยายามแอบอ้าง เสริมสร้างความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานของท่าน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแยกแยะเพจที่เป็นทางการกับเพจปลอมได้ง่าย ลดการกระทำผิด ลดปัญหาเพจปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียน Facebook Page เพื่อรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ผ่านช่องทาง แพลตฟอร์ม fake-check.net ของ สกมช.
2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยท่านต้องตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
– ข้อมูล Website ของหน่วยงานเพื่อช่วยยืนยันว่าหน่วยงานมีอยู่จริง เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
– ตรวจสอบว่า Facebook Page ของสังกัดที่ท่านอยู่ มีการตรวจสอบการรับรอง (Verification Badge) อยู่ก่อนหรือไม่
– Facebook Page ของหน่วยงานของท่าน ต้องเปิดการยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA)
3. ก่อนการได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ต้องเข้ารับการอบรมสร้างความตระหนักรู้การจัดการปัญหา Facebook Page ปลอม ที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนและในวันเข้าอบรมท่านต้องจัดเตรียมไฟล์เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องกับ Meta อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิเช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน เป็นต้น
4. ผู้แทนหน่วยงาน ผู้จัดการ Facebook Page ต้องมีไฟล์เอกสารรับรอง ลงนามโดยผู้มีอำนาจ ตามตัวอย่าง https://shorturl.at/3JN0S
***หมดเขตลงทะเบียน 15 กรกฏาคม 2567 นี้ ***
Previous article
งานเวทีเสวนาการรับมือ CYBERBULLYING ในยุคดิจิทัล จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย TikTok Thailand กรมกิจการเด็กและเยาวชน กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ Stop Cyberbullying Day สากล วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
Next article
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2567หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในสังคมดิจิทัล”