ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2567หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในสังคมดิจิทัล”

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2567หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในสังคมดิจิทัล” วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเตมียเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม
โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ การเฝ้าระวังภัยในยุคสังคมดิจิทัล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย
  • พล.ต.ต.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.ประจำ บช.ก./รองโฆษก ตร.
  • รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายความปลอดภัย/ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
  • ร.ต.อ.ดร.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีฯ DSI
  • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

 

Previous article
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียน Meta Verified สมัครรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ผ่าน fake-check.net โดยไม่มีค่าบริการ
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ขอเป็นกระบอกเสียง ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า