ขายยาหรือสินค้าควบคุม/ต้องห้าม

เนื้อหาการขายยา/สินค้าควบคุม/ต้องห้าม คือ เว็บไซต์ขายยา/อุปกรณ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยานอนหลับ ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ขายปืนหรืออาวุธต่างๆ ซึ่งเป็นรายการสินค้าควบคุมตามสำนักคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่กล่าวถึงการควบคุมหรือการห้ามซื้อ-จำหน่าย