สื่อลามกผู้ใหญ่

เนื้อหาสื่อลามกผู้ใหญ่ หมายถึงสื่อที่แสดงออกในรูปแบบของภาพเปลือยที่เห็นอวัยวะเพศทั้งหญิงหรือชาย มีเนื้อหาการร่วมเพศ หรือมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์ ซึ่งสามารถปรากฏออกมาในสื่อทุกรูปแบบ เช่น ภาพ คลิปวีดีโอ การ์ตูนแอนิเมชั่น การเขียนบรรยาย นิยาย ซึ่งออกมาในรูปแบบของเว็บเผยแพร่ภาพ/คลิปลามก การอัพโหลดรูปภาพ/คลิปลามกบนเว็บบอร์ด การเล่าประสบการณ์ทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต เว็บแคมฟร็อกห้องลามก เป็นต้น ซึ่งสื่อลามกผู้ใหญ่นั้น ผู้ที่ปรากฏในสื่อจะเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งการเผยแพร่สื่อลามกดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 วรรค (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ