หมิ่นสถาบัน

เนื้อหาการหมิ่นสถาบัน คือ การให้ข้อมูลในเชิงลบทั้งการดูหมิ่น ดูถูก กล่าวหา ใส่ร้าย และทำให้สถาบันพระหากษัตริย์เสื่อมเสีย สามารถปรากฏในรูปแบบของการตัดต่อภาพ/คลิปหมิ่นสถาบัน หรือการเขียนข้อความดูหมิ่น ใส่ร้าย เขียนบทความที่มีเนื้อหาชักจูงให้เห็นภาพทางด้านลบของสถาบันฯ หรือเนื้อหาที่ผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือที่เรียกกันว่า "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ระบุว่าผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย (1) พระมหากษัตริย์ (2) พระราชินี (3) รัชทายาท หรือ (4) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี