Category Archives: กฎหมายน่ารู้

ดาบสองคมและ ผลกระทบต่อเด็กเมื่อ พ่อ แม่ชอบอวดรูปบนโลกโซเชียล

ลูกเราน่ารักก็อยากแชร์ความน่ารักน่าเอ็นดูให้ใครได้เห็น …

ถูกลวนลาม คุกคาม ทางเพศ แชทพูดคุยเรื่องทางเพศ ส่งรูปทางเพศ  สามารถแจ้งความได้ เพราะเข้าข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

การพูดคุยรับส่งสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสม (Sexting) การลวน…

Page 1 of 4
1 2 3 4