Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลน…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ทีมมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไ…

อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคเหนือ รุ่นที่ 5 และ 6 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพ…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญร่วมในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปี 2566 จัดโดยกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 สิงหาคม 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ไ…

Page 4 of 27
1 2 3 4 5 6 7 27