Category Archives: Uncategorized

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ. ปัตตานี วันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อการดูแลบุตรหลานการใช้งานสื่อออนไลน์

วันที่ 30 มีนาคม 2566 จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครอง จ.ปัต…

โปสเตอร์จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคน(คำเตือน)

จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคนคำเตือน

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์ จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำ…

พี่จ๋า อย่าทำหนู

img_def

การละเมิดเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะ คนที่ละเมิดอาจะเป็นใครก็ได้ ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง พ่อแม่ ญาติสนิท เพื่อน คนรู้จัก คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เด็กด้วยกันเอง ผลลบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเด็กจะติดตัวและทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักและร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเด็กเกิดขึ้นในสังคม เริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของการละเมิดเด็ก และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การละเมิดเด็กได้

สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

img_def

วันหนึ่ง มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่มหัศจรรย์ขึ้นมา นั่นก็คือ… คอมพิวเตอร์
จากนั้น…นวัตกรรมที่ตอบสนองการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ตามมา… อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น
เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงปลายนิ้วคลิก เราสามารถเรียน เล่น เชื่อมโยง สื่อสาร สร้างสรรค์ และแบ่งปัน เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

Page 1 of 4
1 2 3 4