อีกหนึ่งความร่วมมือกับ Google ประเทศไทยกับ ThaiHotline คือการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิทยากรจาก Google คุณ Nirupa Calvin ตำแหน่ง Investigations and User Protection และคุณจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ในเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือของ Google เช่น Search, Google Account, YouTube ช่วยในงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ รวมถึงกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศและแนวทางความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กของ Google โดยเป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์

อันประกอบไปด้วยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (หรือ TICAC – Thailand Internet Crime Against Children), เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) บุคลากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE), มูลนิธิสายเด็ก 1387, มูลนิธิกระจกเงา และไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 45 คน