ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ วันที่ 3 มีนาคม 2560

“เคยโดนเพื่อนๆ เขียนล้อเลียนกลั่นแกล้งบนเฟซบุ๊ก และยังเจอเพื่อนเขียนคำหยาบคาย บางทีก็มีสื่อที่รุนแรงและอนาจารบนอินเทอร์เน็ต”

เสียงสะท้อนจากน้องๆ ในชุมชนหนองปรือถึงภัยของอินเทอร์เน็ต อันเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในเรื่องรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ปกป้องตัวเองจากภัยออนไลน์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์ โดยโครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Previous article
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน วันที่ 26 มกราคม 2560
Next article
โครงการไทยฮอตไลน์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน