“เคยโดนเพื่อนๆ เขียนล้อเลียนกลั่นแกล้งบนเฟซบุ๊ก และยังเจอเพื่อนเขียนคำหยาบคาย บางทีก็มีสื่อที่รุนแรงและอนาจารบนอินเทอร์เน็ต”

เสียงสะท้อนจากน้องๆ ในชุมชนหนองปรือถึงภัยของอินเทอร์เน็ต อันเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในเรื่องรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ปกป้องตัวเองจากภัยออนไลน์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์ โดยโครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย