ข่าวและกิจกรรม

ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จำนวน 40 คน ณ ฝันรักรีสอร์ท จ. เชียงใหม่

โครงการไทยฮอตไลน์ได้ไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่แกนนำเยาวชนเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และปกป้องตนเองในช่วงเช้ามีการเรียนรู้ในเรื่อง DQ หรือ Digital Intelligence ความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อสำรวจดูว่าน้องๆ กำลังใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยหรือไม่ และในช่วงบ่าย มีความสนุกและเสียงหัวเราะจากกิจกรรมวิเคราะห์เหยื่อและผู้กระทำผิดและแสดงบทบาทสมมุติในประเด็นภัยออนไลน์อันหลากหลายอันไปสู่แนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ น้องๆ จากเครือข่ายมูลนิธิ MAP ต่างเรียนรู้กันอย่างตั้งใจ

Previous article
โครงการไทยฮอตไลน์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน
Next article
อบรมคุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรี จำนวน 100 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ We Train International House