การละเมิดเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะ คนที่ละเมิดอาจะเป็นใครก็ได้ ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง พ่อแม่ ญาติสนิท เพื่อน คนรู้จัก คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เด็กด้วยกันเอง ผลลบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเด็กจะติดตัวและทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักและร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเด็กเกิดขึ้นในสังคม เริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของการละเมิดเด็ก และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การละเมิดเด็กได้