ออนไลน์ปลอดภัย

ก่อนจะบริจาค โปรดตรวจสอบสักนิด! การทำบุญ อาจกลายเป็นการถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวBefore making a donation, please check! Making merit may be deceived without knowing it.

เป็นที่รู้กันว่า คนไทยเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งหลายครั้งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ การส่งต่อข้อความขอรับบริจาคต่าง ๆ มีมากมาย ทั้งจากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ และจากกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว

ก่อนจะบริจาคออนไลน์ ตรวจสอบให้รอบคอบสักนิด แม้ว่าการให้จะเป็นเรื่องดี แต่หากเป็นการส่งเสริมคนในทางผิด ควรพิจารณาก่อนโอนเงินหรือส่งสิ่งของให้

การตรวจสอบข้อมูลรับบริจาคเบื้องต้น

  1. ตรวจสอบจากรูปภาพประกอบ บางครั้งมิจฉาชีพอาจนำรูปภาพเด็ก หรือภัยพิบัติต่าง ๆ มาประกอบเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ ให้ตรวจสอบว่ารูปดังกล่าวเป็นรูปจริง หรือปรากฏอยู่ที่อื่นในอินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่
    สามารถตรวจเบื้องต้นได้จาก https://images.google.com บางคนนำรูปประกอบมาจากที่อื่น บางคนใช้รูปเดิมที่เคยเกิดขึ้นนานมาแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อน
  2. ตรวจสอบประวัติของผู้โพสต์ เพื่อพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ มีการแสดงยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนหรือไม่
  3. พิจารณาความเหมาะสมของยอดเงินรับบริจาค

การบริจาคผ่านองค์กรที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบและติดตามการรับบริจาคได้ เป็นการบริจาคที่ปลอดภัยกว่าบริจาคให้ตัวบุคคลโดยตรง และควรเก็บหลักฐานการบริจาคไว้ เผื่อพบปัญหาในภายหลัง

ด้วยความปรารถนาดีจากไทยฮอตไลน์

It is known that Thai people are kind-hearted, kind and like to help others. Which many times become a means of making a living for criminals Especially in online communities There are a lot of forwarding messages, both from those who really need help and those who wish for personal benefits.

Before making a donation online Check a little Although giving is a good thing But if promoting the wrong way Should consider before transferring money or sending items

?Initial information check of donations


1️⃣  Check from the illustration. Sometimes criminals may take pictures of children. Or various disasters to assemble to look trustworthy Check that the said image is real. Or appear somewhere else on the internet as well?

Preliminary examination can be made from https://images.google.com Some people brought illustrations from elsewhere. Some people use the same pictures that had happened a long time ago. To be sure first

2️⃣Check the history of posters To determine whether the said matter is true or not Are donations and expenses clearly displayed?

3️⃣ Consider the appropriateness of the donation amount.

Donations through trusted organizations Can check and track donations Is a safer donation, directly to individuals And should keep proof of donation In case of encountering problems later Best wishes from Thai Hotline.

Previous article
ลดเถอะ! เลิกซะ! 9 เสี่ยงบนสังคมออนไลน์!!!
Next article
อบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำในการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์