ภาคีในประเทศ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) คือสมาคมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการเว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม เป็นตัวกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับไทยฮอตไลน์ ในเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และทำงานร่วมกันในแง่ของการผลักดันนโยบายการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เป็นดังนี้ เลขที่ 106/193 ซอยนวมินทร์ 22 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 098 552 3561 อีเมล : info@webmaster.or.th Facebook : thaiwebmasterassociation

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) คือสมาคมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการเว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม เป็นตัวกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับไทยฮอตไลน์ ในเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และทำงานร่วมกันในแง่ของการผลักดันนโยบายการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เป็นดังนี้ เลขที่ 106/193 ซอยนวมินทร์ 22 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 098 552 3561 อีเมล : info@webmaster.or.th Facebook : thaiwebmasterassociation

Previous article
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Next article
เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย