ภาคีต่างประเทศ

INHOPE

INHOPE เป็นเครือข่ายของฮอตไลน์ที่ต่อสู้กับปัญหาการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ฮอตไลน์ ทั่วโลก

ติดต่อ INHOPE คลิกที่นี่

ThaiHotine is a member of INHOPE – The Association of Internet Hotlines, dealing with illegal content online and committed to stamping out child sexual abuse from the Internet. INHOPE has 50 hotlines

INHOPE Click here

Previous article
วิธีตรวจสอบ Line ปลอม
Next article
กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)