ข่าวที่แชร์ต่อ ๆ กันมา เป็นข่าวจริง หรือมั่ว?!ปลอมหรือไม่?! ข่าวปลอมมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?!

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook Law Chula Academic Conference