สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ห้องChatปลอดภัย

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 12 ห้องChatปลอดภัย การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­­ร้างสรรค์และปลอดภัย

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 12 ห้องChatปลอดภัย การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­­ร้างสรรค์และปลอดภัย

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน SpamMail
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ออกจากระบบทุกครั้ง