ข่าวและกิจกรรม

อบรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่น้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมามูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้นำทีมไปช่วยเสริมสร้างอาวุธป้องกันภัยออนไลน์ให้แก่น้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยมในการใช้สื่อและเลือกรับสื่อที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย”ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี

โดยมีประเด็นให้ขบคิดในการวิเคราะห์ภัยออนไลน์ ผ่านการจำลองสถานการณ์และการดูคลิปวิดิโอ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ใครคือเหยื่อ?
2. ใครคือผู้กระทำ?
3. วิธีป้องกันอย่างไร?

เห็นไหมละครับ! เด็กรุ่นใหม่ รู้เท่าทันสื่อเจ๋งแค่ไหน แถมน้องๆ ต่างให้ความสนใจและสนุกสนานไปกับการให้ความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับ

Previous article
Privacy Setting
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน เด็กติดเกม