ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมให้ความรู้ในการกลั่นแกล้งและความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ กับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 ภาคใต้วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเราร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการกลั่นแกล้งและความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ ได้ให้ผู้เข้าอบรมลองทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงทางกาย ทางวาจา และความรุนแรงทางเพศ บนโลกออนไลน์ หลายกรณีเกิดบนดินแล้วถูกนำไปขยายหรือกระทำซ้ำกับเหยื่อบนโลกไซเบอร์ เพราะทุกคนล้วนเป็นพลเมืองดิจิทัลต้องฉลาดใช้สื่อออนไลน์ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ปลอดภัย
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์