สื่อเผยแพร่

การ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 2

ชุดการ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 2 เรียนรู้วิธีการดูแลลูกในการดูสื่อโทรทัศน์รายการต่างๆ ที่มีอยู่ เด็กอายุเท่าไรควรดูรายการอะไรตามการแบ่งระดับของอายุ มีทั้งสิ้น 3 ตอน โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Previous article
การ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 1
Next article
การ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 3