สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน ความลับ….ของเด็กชาย

มื่อโลกออนไลน์แห่งมนุษย์โลกา มีผู้ปกครองเป็นพระอิน…เทอร์เน็ต ผู้ซึ่งคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ร่วมเรียนรู้ภารกิจของพระอิน…เทอร์เน็ตไปพร้อมกัน พร้อมสำรวจตัวเองว่ามีพฤติกรรมในการใช้งานบนไซเบอร์โลกาที่ผิดวิธีอยู่หรือไม่

สำหรับตอนที่ 3 เด็กชายคนหนึ่งกุมความลับเอาไว้ว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง แต่บอกแม่ว่าเข้าห้องไปอ่านหนังสือ แต่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่ พระอิน…เทอร์เน็ตทนไม่ได้จึงต้องมาเตือนคุณแม่ให้ตรวจสอบและค้นหาความจริง พร้อมทั้งดูแลลูกให้ดีด้วยความรักและเอาใจใส่ มาดูกันว่าความลับของเด็กชายนั้นคืออะไร

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต “จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์

Previous article
การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน โทรศัพท์ ...ใหม่
Next article
การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน พระอิน...แย่แล้ว