เมื่อโลกออนไลน์แห่งมนุษย์โลกา มีผู้ปกครองเป็นพระอิน…เทอร์เน็ต ผู้ซึ่งคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ร่วมเรียนรู้ภารกิจของพระอิน…เทอร์เน็ตไปพร้อมกัน พร้อมสำรวจตัวเองว่ามีพฤติกรรมในการใช้งานบนไซเบอร์โลกาที่ผิดวิธีอยู่หรือไม่

สำหรับตอนที่ 4 นี้ มารู้จัก 5 โรคฮิตของคนยุคติดไซเบอร์ ว่าโรคฮิตโรคใหม่นั้นมีโรคอะไรบ้าง และเรามีแนวโน้มที่จะเป็น หรือกำลังเป็นโรคอะไรอยู่หรือไม่ อย่าลืมอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ข้อดีมากมี แต่ข้อเสียก็มากมายถ้าใช้อย่างไม่รู้เท่าทันจ้า

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต “จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์