สื่อเผยแพร่

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน รู้เท่าทันสื่อ ICT

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน รู้เท่าทันสื่อ ICT คือ สื่อประกอบการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ICT พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับการ์ตูนน่ารักสดใสและร่วมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT ด้วยกัน

Previous article
การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน Forward Mail
Next article
การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน โพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต