ชุดการ์ตูนเรียนรู้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยออนไลน์ ตอน หยุดกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์