ชุดการ์ตูนเรียนรู้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยออนไลน์ ตอน โป๊เด็กคืออาชญากรรม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์