Monthly Archives: October 2019

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน รู้ทันโฆษณา

รู้ทันโฆษณา

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน รู้ทันโฆษณา คือ สื่อประกอบการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ICT พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับการ์ตูนน่ารักสดใสและร่วมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT ด้วยกัน

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน ตามแฟชั่น

ตามแฟชั่น

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน ตามแฟชั่น คือ สื่อประกอบการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ICT พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับการ์ตูนน่ารักสดใสและร่วมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT ด้วยกัน

Page 18 of 18
1 15 16 17 18