Monthly Archives: December 2019

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully รวมถึงการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น M Help Me แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สร้างการเรียนรู้ต่อต้าน cyber bullying และ school bully แก่นักเรียนชั้น ป. 5 เกือบ 300 คน ณ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพฯ คำที่น้อง ๆ ไม่อยากได้ยินไม่อยากให้เพื่อนว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ รูปร่าง สีผิว ฐานะ สติปัญญา การล้อชื่อพ่อชื่อแม่ หรือเรียก/ด่าโดยการใช้คำหยาบ ลองดูคำที่น้องเคยโดนหรือเคยใช้เรียกคนอื่นในแผ่นชาร์ตที่ช่วยกันนึกแล้วเขียนออกมา

ลองมาดูข่าวที่เกิดขึ้นช่วงนี้ กรณียิ่งเพื่อนเสียชีวิตและผูกคอตัวเองในห้องน้ำ น้องน้องทำสนุกสนุก ขำๆ ไม่คิดว่าเพื่อนจะซีเรียส แต่ต้องคิดใหม่แล้วว่าเราขำเพื่อนไม่ขำ ถ้าเป็นเราบ้างจะรู้สึกอย่างไร เด็กหลายคนเก็บกดจนต้องระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงดังที่เป็นข่าว บางคนต้องทำร้ายตัวเองเพราะรู้สึกกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่มีใครช่วย …

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเรียกร้องออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ นำโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก เดินทางเข้าสภาฯ อ่านแถลงการณ์ต่อ สว. ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบ ออกมาตรการกำกับดูแล และสร้างการรู้เท่าทันให้แก่เด็กและบุคคลแวดล้อม พร้อมผลักดันให้การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง สว. ครูหยุย รับจะแต่งตั้งคณะทำงานมาดูแลขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับเครือข่ายต่อไป

     เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย 48 องค์กรสมาชิก นำโดยประธานเครือข่าย พี่วาสนา เก้านพรัตน์ และคณะกรรมการขับเคลื่อน …

เฟซบุ๊ก เปิดแพลตฟอร์มเรียนรู้ภาษาไทย “We Think Digital” เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสำหรับโลกดิจิทัล และสร้างชุมชนของพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบได้

โดยมีหมวดหมู่ที่น่าสนใจให้เรียนรู้ ทั้ง

  • การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
  • ข้อมูลความรู้ (Information Literacy)
  • ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety & Wellbeing)
  • ความเป็นส่วนตัวและชื่อเสียง (Privacy & Reputation)
  • พฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior)
  • ร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint)
  • วาทกรรมดิจิทัล (Digital Discourse)

แต่ละหมวด สามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ ทุกคน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ หรือเยาวชนได้

ตามไปติดตามและเรียนรู้ได้ที่ https://wethinkdigital.fb.com/th/th-th/

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand …

เสวนา เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ COPAT (ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์) กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนา “เปิดวิถีออนไลน์…เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

โดยมี รศ. จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิด โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความตระหนักเรื่องภัยออนไลน์ของสังคมไทย” ในการนี้ นายไมตรี อินทุสุต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและประธานอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ได้กล่าววาทะในประเด็น “ความจำเป็นเร่งด่วนในการรับมือกับภัยออนไลน์ในเด็กและเยาวชน”

ทั้งนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน …

Page 1 of 3
1 2 3