ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมให้กับ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันที่ 27-28 มกราคม 2563 เรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มีโอกาสชวนน้อง ๆ อัสสัมชัญระยองคุยเรื่องการป้องกันการระรานออนไลน์ หรือ cyber bullying การละเมิดทางเพศ การเสพติดเกมและการพนัน รวมทั้งยังสร้างการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกหลายเรื่อง ได้แก่ อัจฉริยภาพทางดิจิทัล (DQ) พลเมืองดิจิทัล (DC) ความปลอดภัยดิจิทัล (DigitalSafety) ลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัว (DigitalRight) รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (DigitalLiteracy) ทำกราฟิกโปสเตอร์ และการตัดต่อวิดีโอให้เป็น ViralClip

โดยน้อง ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนาทั้งความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันข่าวสารสารสนเทศบนโลกดิจิทัล ทั้งจะเติบโตเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีจรรยาบรรณมีคุณภาพอีกด้วย

Previous article
โปสเตอร์ รับมือการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ Cyber Bullying
Next article
DEPA ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Social Media สร้างสรรค์หรืออันตราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล