DEPA ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรม Social Media สร้างสรรค์หรืออันตราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาวัยเก๋าให้เรียนรู้การใช้สื่ออย่างถูกวิธี ให้ฉลาดใช้สื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อ สร้างอาชีพ มีรายได้เสริม ทำกิจกรรมไอทีกับลูกหลานให้ได้เรียนรู้พร้อมกับการชี้แนะให้ใช้อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน โดยพี่ ๆ วัยเก๋ามาจาก ลาดพร้าว หลักสี่ ลาดกระบัง ร่มเกล้า หนองแขม มีนบุรี นนทบุรี ทุกคนล้วนตั้งใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีความสุขทั้งคนเรียนและคนสอน