สื่อเผยแพร่

รู้หน้า ไม่รู้ใจ ไม่รู้ใครปลอมตัวมา beware hacker and fake id

การ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ จัดทำโดย โครงการ Thaihotline ภายใต้ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland

Previous article
หนทางสู่ดาว อาจไม่ใช่อย่างที่คิด beware sexual exploitation
Next article
การอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กรณีภัยออนไลน์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ