การ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ จัดทำโดย โครงการ Thaihotline ภายใต้ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland