สื่อเผยแพร่

แจกความสดใส แจกเครื่องกระตุ้นความใคร่ beware pedophile

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 1

Previous article
ภาพลับเพื่อคนรัก เมื่อหมดรัก อาจไม่ลับ อย่าไว้ใจใคร beware sexting stalking
Next article
ผู้ใหญ่..หลอกเด็ก beware grooming